oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Oaza Diakonii Wychowawczej

Piosenka roku

Drogowskazy Nowego Człowieka - zasady życia wspólnot Ruchu Światło-Życie

Nasze strony

Domowy Kościół w Niemczech

Domowy Kościół w Krakowie

Domowy Kościół w Stanach Zjednoczonych

Dei gloriam

Ogłaszajcie przed wszystkimi ludźmi dzieła Boże, jak są godne uwielbienia i nie wahajcie się wyrażać Mu wdzięczność. Tb. 12,6

22 września br. oazowa wspólnota z parafii Chrystusa Króla Wszechświata z Nowogrodu Wołyńskiego na Ukrainie razem ze wspólnotami protestanckimi dziękowała Bogu za wszystkie dary otrzymywane każdego dnia z Jego Rąk.

Dziękczynną modlitwę, w której wspólnie uczestniczyły Dzieci Boże, młodzież i Domowy Kościół, przeżywaliśmy w głównym parku miasta. Występ każdej wspólnoty poprzedzało słowo pasterza (w naszym imieniu mówił ks. Proboszcz Józef Lipiecki). Nasza radość wyrażała się śpiewem, którym dziękowaliśmy Królowi Jezusowi Chrystusowi za wielkość, wszechmoc, wiarę i miłość. Na zakończenie spotkania zjednoczeni Duchem miłości odmówiliśmy modlitwę „Ojcze Nasz”.

Wychwalaliśmy Dobrego Boga mówiąc naszymi gestami jak cudownie być chrześcijaninem.

„Omnia ad maiorem Dei Gloriam”, jak mówił św. Ignacy Loyola. Spróbujmy i my zadać sobie ulubione pytanie świętego, co należy czynić, by nabrać nawyku zauważenia miłości Boga w naszym życiu. Co należy czynić, by być szczerze wdzięcznym?

s.Marietta Miksa CDC

Dod. Wiola Szepietowska dnia 25-09-2013 o godz. 9:07

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Śladami świętego Piotra (11-06-2014)

Z dziećmi o radości Ewangelii (1-06-2014)

Dzieciom o powołaniu (11-05-2014)

Wydawnictwo Światło-Życie na Pielgrzymce Domowego Kościoła do Kalisza (8-05-2014)

Za nami Diecezjalne Dni Młodzieży (14-04-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.