oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Dzień moderatora

Domowy Kościół

Źródło życia

Nasze strony

Fundacja Światło-Życie

Archidiecezja łódzka

Archidiecezja katowicka

W charyzmacie Światło-Życie

14 października 2013 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II odbyło się sympozjum naukowe „Ruch Światło-Życie oraz związane z nim dzieła soborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność”.

krótka relacja z sympozjum

zdjęcia z wydarzenia

wypowiedzi o sympozjum

relacja telewizyjna w Panoramie Lubelskiej

Głównymi organizatorami sympozjum były Instytut Historii KUL i Instytut im. Ks. Franciszka Blachnickiego. Okazją do zorganizowania sympozjum stały się przeżywane w tym roku rocznice 55 – lecia Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, 50 – lecia pierwszej Oazy Niepokalanej, 40 – lecia Aktu Konstytutywnego Ruchu Światło – Życie, 40 – lecia Domowego Kościoła i 40 – lecia Instytutu Formacji Pastoralno – Liturgicznej.

Temat sympozjum został podjęty w trzech sesjach tematycznych poświęconych: Ruchowi Światło – Życie, środowiskom szczególnie związanym z charyzmatem światło – życie oraz podmiotom służebnym wobec tego charyzmatu.

Wśród zaproszonych prelegentów pojawiły się osoby w różny sposób związane z rzeczywistością Ruchu Światło-Życie. W kolejności prezentowanych wystąpień byli to dr Robert Derewenda (Dyrektor Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego), ks. Prof. Maciej Ostrowski (Uniwersytet Papieski JPII), dr hab. Tomasz Nowicki (Instytut Historii KUL), Ks. dr Adam Wodarczyk Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, dr hab. Mieczysław Ryba KUL, ks. mgr lic. Jarosław Gąsiorek Moderator Centrum Ewangelizacji Światło-Życie w Gwardijsku na Ukrainie, mgr Tomasz Strużanowski i mgr Beata Strużanowska, Para Krajowa Domowego Kościoła, mgr Jolanta Szpilarewicz odpowiedzialna Głowna INMK, ks. dr Henryk Bolczyk Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło-Życie „Marianum”, ks. dr Piotr Kulbacki KUL, mgr lic. Wojciech Kosmowski Diakonia Liturgiczna RŚŻ, mgr Krzysztof Jankowiak Diakonia Życia RŚŻ, mgr Andrzej Raj Prezes Fundacji Światło-Życie i dr hab. Witold Kowalczyk UMCS Przewodniczący Rady Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego.

Zaproszeni goście w swoich przedłożeniach zaprezentowali wielkie bogactwo, jakie jest owocem dzieła zapoczątkowanego przez Sługę Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego. Wśród referatów pojawiły się analizy historyczne, ujęcia socjologiczne, rys biograficzny poświęcony Słudze Bożemu Ks. Blachnickiemu oraz refleksja nad współczesną kondycją Ruchu Światło-Życie i związanych z nim dzieł.

Zainteresowanie sympozjum przerosło oczekiwania organizatorów i aula KUL z trudem mogła pomieścić około 250 osób z całej Polski i spoza jej granic pragnących pochylić się nad szeroko ujętą problematyką.

Punktem kulminacyjnym obrad była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Adama Szala Delegata Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie. Ks. Biskup wezwał uczestników sympozjum do dziękczynienia za dobro otrzymane w charyzmacie światło – życie, ale także do refleksji i odczytywania bieżących znaków czasu.

Ostatnim punktem programu sympozjum była dyskusja, która była wyrazem zainteresowania słuchaczy omawianą tematyką. Słowo podsumowania skierował do uczestników dr Robert Derewenda, główny inicjator i organizator wydarzenia. Podkreślił niezwykłą atmosferę, jaką stworzyli uczestnicy sympozjum, którym prezentowana tematyka jest szczególnie droga. Dr Derewenda podkreślił, że koncepcja sympozjum została zaczerpnięta z rękopisów Sługi Bożego Ks. Blachnickiego i tym bardziej cieszy fakt, że poszczególni referenci uzupełniali się w swych wystąpieniach ukazując bogactwo i eklezjalną pełnię posoborowego dzieła Ruchu Światło-Życie.

tekst i zdjęcia: Adam Tataradziński

Dod. Wiola Szepietowska dnia 16-10-2013 o godz. 18:29

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Radość Ewangelii (13-05-2014)

Rocznica powrotu Ojca (1-04-2014)

Otwórzcie drzwi Chrystusowi (27-03-2014)

Jak na oazie z Ojcem Franciszkiem (13-03-2014)

Wydawnictwo Światło-Życie zaprasza! (8-03-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.