oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Jagiellońska

Okienko - wydarzenie z 11 czerwca 1973 r.

Paresia

Nasze strony

Domowy Kościół w Kanadzie

Instytut Niepokalanej Matki Kościoła

Instytut ks. F. Blachnickiego

Pytania o sakramenty
Ukazał się 196. numer „Wieczernika”

Sakramenty – widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. W sakramentach nie widzimy najważniejszego, czyli bezpośredniego działania Chrystusa, który mocą Ducha Świętego przemienia nasze życie. Widzimy pewne znaki, słyszymy słowa i tylko w perspektywie wiary możemy uznać, że w tym ludzkim rytuale Bóg działa na życie człowieka. Ale czy na co dzień wierzymy w tą zbawczą moc sakramentów? A może spotykamy z sakramentami tak często, że przestaliśmy już zastanawiać się nad rzeczywistością, która się za nimi kryje? W najnowszym numerze Wieczernika zapraszamy Czytelników do głębszego zrozumienia ich istoty.

Jacek Skowroński docieka istoty sakramentu jako ogromnej, niewyobrażalnej rzeczywistości wypełnionej przez Boga i jego działanie w życiu człowieka, a artykuł Marcina Staniewskiego wyjaśnia zasady dotyczące przyjmowania poszczególnych sakramentów. Ks. Krzysztof Mierzejewski pokazuje z kolei sakramenty w ujęciu historycznym i przedstawia ich typologię. Rozmowa z ks. Grzegorzem Michalczykiem jest próbą odpowiedzi na pytanie jakie powinno być podejście duszpasterzy do osób przystępujących do sakramentów: pobłażliwe czy raczej rygorystyczne.

Interesujący jest artykuł Agnieszki Dzięgielewskiej pokazujący w jaki sposób ludzie świeccy, w tym członkowie Ruchu, mogą aktywnie włączyć się do przygotowania w przyjmowanie sakramentów czy też do nauczania życia sakramentami w parafiach.

Świadectwa zamieszczone w tym numerze Wieczernika pokazują, iż przez każdy z sakramentów Pan Bóg w inny sposób daje siebie szczególnie i niepowtarzalnie, wylewa morze łask, obdarza życiem, obdarza samym Sobą.

W numerze ponadto między innymi zapowiadany już wcześniej obszerny wywiad z o. Hubertem Lupą o posoborowej odnowie liturgicznej.

Dorota Czyżewska

"Wieczernik"
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 061 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl

Spis treści

Wezwania

 • rozmowa z o. Hubertem Lupą - Otwarcie na misterium

Sakramenty

Na drodze ucznia

 • Siódmy anioł Skrzydła modlitwy
 • Czego uczy nas Tora Sara i Hagar
 • Perły liturgii Błagam o modlitwę
 • Szkoła modlitwy Modlitwa za bliźnich

Z daleka i z bliska

 • Ze wszystkich narodów - Ukraińskie lato
 • Z Kopiej Górki - Pana szukać nawet nocą
 • Pamięć świadków - Znalazła skarb

Chwile

 • To lubię - Zakładki
 • W Sieci - Kazania
 • Na pogodne wieczory - Czytanie z przeszkodami

Wieczernik Domowy

 • Pytaki
 • Powrót

Wieczernik dla Ciebie

 • Ja czysty a ona...
 • Dojrzałość mężczyzny
Dod. Krzysztof Jankowiak dnia 10-11-2013 o godz. 14:32

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Perła i skarb (25-07-2014)

Płonący krzew (18-06-2014)

Otworzyć się na radość Ewangelii (5-06-2014)

Radość Ewangelii (13-05-2014)

Oazo, na misje! (11-05-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.