oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Godzina świadectwa

Zasada pomocniczości

Metanoia

Nasze strony

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji w Katowicach

Domowy Kościół w Sandomierzu

Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej

Niech dzieło rośnie
Jubileusz Czterdziestolecia Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Lubelskiej

16 listopada 2013r. członkowie Ruchu Światło-Życie z wielką radością świętowali jubileusz czterdziestolecia istnienia Ruchu w Archidiecezji Lubelskiej.

Dziękczynnej Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Budzik, który w homilii przywołał własne doświadczenia związane z Ruchem, odniósł się do jego historii oraz osoby założyciela, Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Wezwał również do odważnego dawania świadectwa i podejmowania dzieł ewangelizacji.

Po Mszy św. świętowano z zespołem New Life'm i przy stole. Koncert zespołu był doskonałą okazją do wspólnej zabawy i uwielbiania Boga zarówno śpiewem, jak i tańcem. Podzielono się również ogromnym urodzinowym tortem. Uroczystości odbyły się w murach Metropolitalnego Seminarium Duchownego, w którym w 1962 roku Sługa Boży, ks. Franciszek Blachnicki, poprowadził dzień skupienia dla alumnów. Jednym z nich był ks. Zdzisław Ciżmiński, który został później pierwszym moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Lubelskiej.

We wspólnotach Ruchu Światło-Życie na terenie Archidiecezji Lubelskiej formują się obecnie: dzieci i młodzież (w 44 parafiach), studenci (wspólnota przy KUL), klerycy (wspólnota seminaryjna), dorośli (wspólnota pracujących w kościele przy ul. Staszica w Lublinie) oraz małżeństwa (w 179 kręgach).

Początki Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Lubelskiej wiążą się z obecnością w Lublinie założyciela Ruchu, sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i są ważne nie tylko dla lokalnej wspólnoty, ale dla całego Ruchu, a nawet Kościoła w Polsce.

Ksiądz Blachnicki od 1961 r. przebywał w Lublinie, najpierw jako student KUL, a od 1967r. jako pierwszy w Polsce Krajowy Duszpasterz Służby Liturgicznej. Drugim Moderatorem Ruchu był ks. Wojciech Danielski, który w 1964r. rozpoczął pracę naukową na KUL. To tu spotkał ks. Franciszka Blachnickiego i razem pracowali nad wprowadzaniem w życie nauczania Soboru Watykańskiego II. Służba dwóch pierwszych Moderatorów i ich związki z Lublinem są wielkim bogactwem dla Ruchu i Kościoła.

W 1976 r. pierwszym diecezjalnym moderatorem Ruchu został ks. Zdzisław Ciżmiński (już od 1970 roku uczestniczył w rekolekcjach w Krościenku). W 1973 roku odbyły się w Klemensowie pierwsze rekolekcje na terenie Archidiecezji Lubelskiej. Kolejnymi moderatorami byli: ks. Czesław Grzyb (1984-1991), ks. Waldemar Kostrubiec (1991-1992), ks. Stanisław Zając (1992-1993), ks. Andrzej Dołba (1993-1995), ks. Wojciech Szlachetka (1995-1999), ks. Marek Urban (1999-2010) oraz ks. Piotr Drozd (od 2010r.).

Siedzibą Ruchu Światło-Życie były kolejno: Kościół pw. Św. Wojciecha na Podwalu, Archikatedra Lubelska, Kościół pw. Nawrócenia Świętego Pawła, Kościół Rektoralny, pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16a i ponownie pomieszczenia przy Archikatedrze Lubelskiej.

W Lublinie na Sławinku istnieje ogólnopolski ośrodek Ruchu Światło-Życie. Początek działalności Ojca Franciszka i Wspólnoty Niepokalanej Matki Kościoła na Sławinku przypada na rok 1968. W ośrodku do chwili obecnej posługują panie z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Miejsce to, obejmujące obecnie trzy domy, służy dziełom ogólnopolskim i diecezjalnym.

Zobacz:

zdjęcia z Jubileuszu

film

listy jedności: Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie, ks. Adama Wodarczyka, i Jolanty Szpilarewicz, Odpowiedzialnej głównej Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła

relacji na stronie Gościa Niedzielnego

Dod. Wiola Szepietowska dnia 20-11-2013 o godz. 21:39

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Macie życie wieczne (5-02-2014)

Lublin: Msza św. w 28. rocznicę śmierci ks. Wojciecha Danielskiego (25-11-2013)

I Kongregacja Diakonii w Lublinie (20-11-2013)

Relacja prawie na żywo z Sympozjum w Lublinie (14-10-2013)

Zmarł Piotr Panasewicz (30-07-2013)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.