oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Godzina odpowiedzialności

Metanoia

Kopia Górka

Nasze strony

Archidiecezja krakowska

Diecezjalna Diakonia Muzyczna w Koszalinie

Diecezja koszalińsko-kołobrzeska

Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 rozpocznie się kolejny dwuletni cykl studiów w założonym przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej na Wydziale Teologii KUL. Nabór będzie prowadzony do końca sierpnia roku 2014.

ulotka do pobrania w formacie pdf

Kontynuując dzieło sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego systematycznie podejmujemy wysiłki, by tak jak on, iść drogą „wiary konsekwentnej” pogłębiając kompetencje w posłudze na rzecz nowej ewangelizacji.

Budowanie żywego Kościoła, szczególnie poprzez eklezjalne ruchy zaangażowania laikatu rodzi potrzebę zaangażowania i formacji licznych duszpasterzy szczególnie przygotowanych do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi i rodzinami, np. w grupach ministranckich, liturgicznych, ewangelizacyjnych, oazowych, domowego Kościoła, pielgrzymkowych, modlitewnych, apostolskich, charytatywnych, itp. Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej realizuje ideał połączenia studium akademickiego i formacyjnego według założeń jego twórców – sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego. Instytut przygotowuje duszpasterzy (moderatorów) wspólnot równocześnie umożliwiając zdobycie stopnia naukowego.

Bogactwem IFPL jest uczestnictwo księży w różnym wieku i stażu posługi kapłańskiej, wikariuszy i proboszczów, pracowników instytucji kościelnych, księży diecezjalnych i zakonnych, z Polski, krajów sąsiednich i Europy zachodniej, zaangażowanych przede wszystkim w formację służby liturgicznej i Ruch Światło-Życie wraz z Domowym Kościołem, a także w inne ruchy i formy odnowy eklezjalnej o różnej duchowości, co sprzyja wymianie doświadczeń. Łączy ich pasja zaan­gażowania i potrzeba pogłębiania swych kompetencji w posłudze kapłańskiej. Specyfiką studiów w Instytucie są obok wykładów liczne ćwiczenia praktyczne odnoszące się do pracy w grupach zaangażowanego laikatu, a także zajęcia formacyjne i wspólnota liturgii dla samych duszpasterzy. Pragniemy także zapoznać studiujących z duchowością głównych ruchów w Kościele.

Cztery bloki tematyczne Instytutu grupują się wokół przewodnich problemów:

  1. Socjologiczne i teologiczne podstawy urzeczywistniania się Kościoła;
  2. Ewangelizacja w Kościele współczesnym;
  3. Mistagogia liturgiczna wspólnoty, celebransów i zespołów służby liturgicznej;
  4. Formacja grup apostolskich i indywidualne kierownictwo duchowe.

Dzięki współpracy z Centrum Formacji Ruchu Światło-Życie (20-806 Lublin, ul. ks. Wojciecha Danielskiego 11) księża studiujący w Instytucie zamieszkują w domu formacyjnym. Pod kierunkiem kompetentnych moderatorów Instytut realizuje ideał łączenia studium akademickiego i formacyjnego według założeń jego twórców – sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego. W ten sposób Ruch Światło-Życie posiada „własny” kierunek studiów – specjalizację na prestiżowej uczelni jaką jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Studia te są otwarte dla każdego kapłana.

W dwuletnim cyklu 2012/2013 i 2013/2014 studia w IFPL realizuje 25 osób: z Polski (w tym jedno małżeństwo), Białorusi, Słowacji (obrządku wschodniego) i Francji.

Uchwałą Senatu KUL z dnia 24 czerwca 2010 roku cieszące się uznaniem studia akademickie i formacyjne „Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej” zostały od strony formalnej (nie naruszając dotychczasowego ich charakteru i kształtu) dostosowane do aktualnych przepisów państwowych i uniwersyteckich. Podniesiono ich rangę naukową i stanowią one obecnie pierwszy etap czteroletniego programu studiów doktoranckich na Wydziale Teologii KUL jako kierunek studiów pod nazwą „Teologia – Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej (niestacjonarne doktoranckie)”.

Dwa pierwsze lata studiów są realizowane tak jak do tej pory i podzielone na sześć sesji dydaktyczno-formacyjnych w roku akademickim, z których każda realizowana jest podczas trzydniowych spotkań. Zajęcia w Instytucie odbywają się w miesiącach X, XI, II, IV, V, VI i trwają od środy rano do południa w piątek, tak by studiujący kapłani mogli realizować swoje zadania duszpasterskie w niedziele i inne dni tygodnia.

Po ukończeniu dwu lat studiów (dawny tzw. „trzeci rok” IFPL został zniesiony) księża absolwenci otrzymują dyplom ukończenia IFPL i przystępują do egzaminu licencjackiego celem uzyskania kościelnego licencjatu z teologii pastoralnej umożliwiającego otwarcie przewodu doktorskiego. Kapłani podejmujący studia w IFPL otrzymują pomoc do ubiegania się o awans w szkolnictwie, a chętni i najbardziej wytrwali uzyskują stopień doktora nauk teologicznych na Wydziale Teologii KUL.

Uwaga! Księża nie posiadający magisterium, a pragnący studiować w IFPL proszeni są o jak najwcześniejszy kontakt celem indywidualnego rozeznania ich sytuacji.

Nabór kolejnych kandydatów na studia IFPL odbywa się co dwa lata – w roku akademickim 2014/2015 rozpoczyna się nowy cykl tej unikalnej formy studiów. Dlatego prosimy Księdza Moderatora o przekazanie informacji i zachęcenie moderatorów i duszpasterzy wspólnot kościelnych zarówno z diecezji jak i zakonów, szczególnie ze wszystkich gałęzi Ruchu Światło-Życie, w tym Domowego Kościoła.

Szczegółowych informacji udzielają:

Dziekanat Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jana Pawła II

20-950 Lublin, Aleje Racławickie 14

VIII piętro, p. C-841

p. dr Małgorzata Kobiałka

tel. 81 445 38 37

e-mail: malgorzata.kobialka@kul.pl

Kurator IFPL

ks. dr Piotr Kulbacki

tel. 691 69 42 21

e-mail: PiotrKulbacki@kul.pl

PiotrKulbacki@oaza.pl

Informacji dotyczących trybu przyjmowania cudzoziemców udziela

Dział Toku Studiów KUL

p. mgr Małgorzata Jakubiak,

pok. GG 137; tel. + 48 81 445 41 74; e-mail: dts@kul.pl

Strona internetowa:

www.ifpl-kul.pl

Kandydaci na studia w Instytucie powinni rejestracji elektronicznej w serwisie rekrutacyjnym na portalu www.kul.pl oraz złożyć następujące dokumenty:

  1. własnoręcznie podpisany wydruk potwierdzenia rejestracji elektronicznej w serwisie rekrutacyjnym
  2. dyplom magisterski
  3. dwie fotografie w stroju duchownym
  4. pozwolenie od kompetentnej władzy kościelnej
  5. ksero dowodu osobistego i oryginał
  6. wypełniony formularz zgłoszenia (tzw. „okładka na dokumenty dla studiów doktoranckich” – do pobrania na portierni KUL)

Dokumenty te w wypełnionej „okładce” należy złożyć osobiście lub przesłać przed końcem sierpnia 2014 roku na adres:

Dziekanat Wydziału Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

IFPL – dr Małgorzata Kobiałka

20-950 Lublin, Aleje Racławickie 14

Dod. Wiola Szepietowska dnia 25-11-2013 o godz. 21:49

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Kościół pierwszego kontaktu (21-01-2014)

Rekolekcje dla kapłanów (24-09-2013)

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie w Lublinie (21-09-2013)

Instytut ks. F. Blachnickiego (21-09-2013)

KUL: Ruch Światło-Życie oraz związane z nim dzieła soborowej odnowy w Polsce. Historia i współczesność (23-08-2013)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.