oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

OAWE Oaza Animatorów Wielkiej Ewangelizacji

Exodus - Księga Wyjścia

Kopia Górka

Nasze strony

Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej

Diecezja zamojska

Domowy Kościół w Sosnowcu

Życzenie Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie

Rozważając misteria życia Jezusa Chrystusa, Ojciec Święty Franciszek w adhortacji „Evangelii Gaudium” napisał: „zbawienie to dotarło do nas dzięki wypowiedzianemu «tak» pokornej dziewczyny z małego kraju, zagubionego na peryferiach wielkiego imperium. Zbawiciel narodził się w stajni, między zwierzętami, jak zdarzało się to w przypadku ludzi najbardziej ubogich; został ofiarowany w świątyni z dwoma małymi gołębiami, stanowiącymi ofiarę tych, którzy nie mogli sobie pozwolić, by zapłacić za baranka (por. Łk 2, 24; Kpł 5, 7)” (EG 197).

W dniach, kiedy w liturgii Kościoła będziemy wspominali w misterium świąt Bożego Narodzenia przyjście na świat naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, życzę osobistego nowego narodzenia przez głębokie doświadczenia spotkania z Jezusem Chrystusem, który „będąc bogaty, dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić” (2 Kor 8, 9) oraz „radości Ewangelii napełniającej serce oraz całe życie” (EG 1) i sił do dzielenia się wiarą w Syna Bożego z wszystkimi ubogimi świata, w którym przychodzi nam żyć!

Życzę również Bożej miłości w sercu, zdrowia i wszelkiego dobra
w nadchodzącym Roku Pańskim 2014!

Z wyrazami jedności i pamięci modlitewnej

Ks. Adam Wodarczyk

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Dod. Wiola Szepietowska dnia 23-12-2013 o godz. 20:16

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

S.Marietta Miksa
Księże- Dobrze,że Jesteś!
Oaza z Ukrainy z Nowogradu Wołyńskiego dziękuję ks. Adamowi za życzenia i modlimy się za Was Ojcze w Dniu Imienin! Wielu łask i pamiętamy! ALLELUJA! (24-12-2013, 18:45)
 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Słowo programowe (31-03-2014)

List jedności Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie (13-03-2014)

Odpust na Kopiej Górce (14-01-2014)

List Jedności Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie (21-12-2013)

List jedności nr 1 – 2013/2014 (24-09-2013)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.