oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Zasada pomocniczości

Oaza modlitwy - krótkie weekendowe rekolekcje

OAWE Oaza Animatorów Wielkiej Ewangelizacji

Nasze strony

Archidiecezja częstochowska

Instytut ks. F. Blachnickiego

Diakonia Komunikowania Społecznego

Kto przytuli krzyż

Droga Młodzieży, ponieście krzyż na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie. bł. Jan Paweł II

Oazowa młodzież z parafii Chrystusa Króla Wszechświata z Nowogrodu Wołyńskiego na Ukrainie, 15 marca w sobotę wzięła krzyża i poszła głosić miłość Chrystusa do ludzi.

Niesienie krzyża nie jest fikcją, jest czymś rzeczywistym. Jaki jest mój krzyż? Do czego jest mi potrzebny? Czy krzyż niesiemy tylko wtedy, gdy przychodzi choroba albo ogarnia nas smutek?

Nie taki jest sens krzyża, który uczeń Jezusa powinien wziąć na siebie. Krzyż jest dobrowolny – jeśli chcesz. Krzyż jest wyrzeczeniem się swojej woli – niech zaprze się samego siebie. Krzyż trzeba brać na siebie każdego dnia. Krzyż oznacza naśladowanie Jezusa Chrystusa.

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Łk.9,23

To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzech. Rz.6,6

Poszliśmy, niosąc krzyże. Grupy stały z krzyżami obok supermarketów naszego miasta. Przechodnie zatrzymywali się, patrząc na znak krzyża z napisem: Jezus zrobił to dla mnie. Człowiek potrzebuje nadziei, chrześcijańskiej nadziei, której nie zniszczą cierpienia czy trudności, ale która nadaje sens, pokazuje drogę. To coś więcej niż zwyczajny optymizm.

Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Ga.6,14

Nie klęczeliśmy, ale to była prawdziwa adoracja krzyża obok supermarketów. Ludzie spieszyli się, ale pragnęli usłyszeć o miłości Jezusa z krzyża, który chce, aby każdy człowiek mógł się przytulić do tego znaku miłości Boga do ludzi. Młodzież chciała oddać krzyż bezpłatnie. Znalazła się jedna osoba, która poprosiła o niego. To był lekarz. Mówił, że w szpitalu codziennie spotyka się z ludzkim cierpieniem. Zrozumiał, że biorąc krzyż, trzeba znosić krzywdę, oddawać dobrem za zło, zawsze przebaczać. Lekarz wziął krzyż, tuląc go z miłością.

Pragniemy za przykładem naszego Ojca Założyciela żyć odważnie z wiarą i miłością. Terra de Santa Cruz – taką nazwę na początku nosiła Brazylia. Pragniemy, aby cały świat nosił taką piękną nazwę – Terra de Santa Cruz.

s. Marietta Miksa

Dod. Wiola Szepietowska dnia 18-03-2014 o godz. 11:28

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Śladami świętego Piotra (11-06-2014)

Siostra z Ukrainy (5-03-2014)

Oazy 2014 we Lwowie (1-03-2014)

Miej odwagę życia (22-02-2014)

Modlitwa i post za Ukrainę (20-02-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.