oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Wyprawa otwartych oczu

Oaza wielka - kilka lub kilkanaście grup oazowych

Obrzędy Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych

Nasze strony

Wspólnota Dzieci Łaski Bożej

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji w Rzeszowie

Diecezja sandomierska

Oaza Bożych Seniorów

Nikodem powiedział do Jezusa: Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. (J 3, 4-5)

Zaproszenie 2014 Carlsberg - 17-22 maja 2014r. (kontakt na stronie)

Zaproszenie 2014 Krościenko

Relacja i świadectwa (2010)

Starzejemy się wszyscy, od noworodka począwszy. A im dłużej trwa historia naszego Ruchu, tym więcej w tym Ruchu seniorów, którzy są dla nas – młodszych – świadectwem, że można cieszyć się naszym charyzmatem przez całe życie. Warto ich słuchać. Warto zbierać ich świadectwa.

Kilka lat temu, w ramach projektu „Młodzi dla historii”, zaproponowano akcję „Nagraj dziadka komórką”. Akcja ta miała służyć „dokumentowaniu historii swoich rodzin, sąsiadów i miast. Za pomocą prostych środków technicznych (telefon komórkowy i aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, kamera) powstawały krótkie filmy, inspirowane najnowszą historią”. Nadeszła pora, aby w ten sposób zabrać się za dokumentowanie historii Ruchu! Zresztą w wielu diecezjach już się to dzieje. A są też diecezje, w których zorientowano się za późno – gdy świadkowie odeszli już do Pana...

A czy jest miejsce w Ruchu dla osób dojrzałych wiekiem, które dopiero teraz, w jesieni życia, zapragnęły głębszej relacji z Bogiem? Tak! Od kilku lat w Carlsbergu i Krościenku organizowane są Oazy dla seniorów – plus minus 60. Uczestnikom towarzyszą nie tylko moderator i animatorzy, ale także psycholog i lekarz. Możesz na nie zaprosić osoby starsze ze swojego otoczenia – rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów. To bezcenna i unikatowa szansa.

Agnieszka Salamucha

Dod. Wiola Szepietowska dnia 29-04-2014 o godz. 7:59

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

XI Konkurs fotograficzny im. Marcina Miczka (16-06-2014)

Życie moje oddaję za Kościół (8-05-2014)

Rusza bank wolnych miejsc na rekolekcjach (5-05-2014)

Rekolekcje organizowane przez Drogocenną Perłę (5-05-2014)

Rekolekcje organizowane przez Centrum w Krościenku (11-03-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.