oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Pogodny wieczór

Nabożeństwo światła i wody

Akt konstytutywny - akt oddania Ruchu Światło-Życie Niepokalanej Matce Kościoła

Nasze strony

Instytut ks. F. Blachnickiego

Centralna Diakonia Życia

Domowy Kościół w Gliwicach

Dziś spotykamy Jezusa
Dzień Diakonii, 7 czerwca 2014r.

Uczestnicy Centralnej Oazy Matki zgromadzeni w dolnym kościele rozpoczęli Jutrznią kolejny dzień Triduum Pentakostalnego.

Liturgii przewodniczył ks. Marek Andrzejuk, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie w Diecezji Siedleckiej, który podkreślił, że naszym zadaniem nie jest wspominanie dawnych spotkań z Jezusem, ale spotykanie się z nim tu i teraz, każdego dnia na nowo. Przypomniał również, że jest to czas modlitwy do Ducha Świętego, by pomógł nam znaleźć misję: Jezus niczego innego nie robił, tylko dzielił się radością Ewangelii.

Przygotowaniem do przeżycia wigilii modlitewnej i święta Zesłania Ducha Świętego była celebracja sakramentu pokuty i pojednania. Nabożeństwu przewodniczył ks. Piotr Drozd, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Lubelskiej.

Sakrament pojednania pokazuje nam, że człowiek mimo swojej grzeszności może doświadczyć spotkania z Bogiem, który podtrzymuje go w udrękach. Owocem tego spotkania jest miłość.

Podczas Mszy Wigilijnej przy ołtarzu stanęło dwudziestu trzech kapłanów i dwóch diakonów. Głównym celebransem był ks. Paweł Płatek, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie w Diecezji Tarnowskiej.

Przypomniał słowa księdza Danielskiego, który powiedział, że tu (na Kopią Górkę) przychodzimy, żeby zaczerpnąć wody żywej. Słowo Boże z czytań z dnia wzywało do tego, by prosić o Ducha, który uzdolni wszystkich członków Ruchu, animatorów i moderatorów, do tego, by budować w jedności z Jezusem. Ludzie, którzy nie budują z Bogiem, zaczynają się kłócić i rozchodzić.

Podczas Nieszporów dokonano błogosławieństwa dwudziestu czterech nowych członków Stowarzyszenia DIAKONIA Ruchu Światło-Życie. Towarzyszyła im modlitwa zarówno kapłanów, jak i wszystkich zgromadzonych wokół oazowiczów.

Moderator generalny, ks. Adam Wodarczyk, w homilii przypomniał wydarzenia sprzed trzydziestu pięciu lat. Wyraźnie dowodzą one tego, że to Duch Święty uzdalnia do służby. 7 czerwca 1979 roku otwarto Wieczernik (miejsce celebracji Nieszporów), który oazowicze zgromadzeni na COM zbudowali w ciągu dziesięciu dni. W czasach, kiedy bardzo trudno było zdobyć jakiekolwiek materiały, udało się nie tylko to zrobić, ale i w rekordowo krótkim czasie. Ówczesne czuwanie poprzedzało pielgrzymkę na spotkanie z Janem Pawłem II w Nowym Targu, w czasie którego proklamowano Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Ojciec Święty wręczył wówczas oazowiczom Biblie.

To wydarzenie wspominała również p. Stanisława Orzeł. „Trzydzieści pięć lat temu w tym Wieczerniku Ojciec Franciszek tłumaczył nam sens Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Wcześniej tego dnia zawiózł do Oświęcimia Księgę Czynów Wyzwolenia, do której wpisał się Jan Paweł II. Ta księga został mu zaniesiona w darze w czasie Eucharystii 8 czerwca w Nowym Targu. To była pierwsza pielgrzymka KWC”.

Moderator generalny Ruchu podkreślił, że łaski otrzymywane przed laty wspomina się po to, by widzieć, jak one działają w ludzkim życiu. Wspominanie jest ważne, ale trzeba prosić o ducha odwagi, by realizować te znaki w czasach, w których się żyje.

Ostatnim punktem dnia była wigilia modlitewna, wielkie czuwanie przed świętem Zesłania Ducha Świętego, którą prowadziła wspólnota z Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie w Tychach. Modlitwa zakończyła się pobłogosławionym specjalnie na tę okazję olejkiem radości, który miał być znakiem umocnienia przez Ducha Świętego do głoszenia Dobrej Nowiny.

W Centralnej Oazie Matce uczestniczy około pięciuset osób z trzydziestu polskich diecezji i kilku prowincji zakonnych. Obecni byli również przedstawiciele Czech i Słowacji.

Sobota jest tradycyjnie nazywana Dniem Diakonii. Niedziela poświęcona jest animatorom, a poniedziałek moderatorom.

Filip Kublik

zdjęcia: Adam Kania

Dod. Wiola Szepietowska dnia 8-06-2014 o godz. 8:40

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Zdjęcia i nagrania z tegorocznego COM-u (18-06-2014)

Dzień Moderatora (12-06-2014)

Głosić w porę i nie w porę (9-06-2014)

Trwajcie we wspólnocie (7-06-2014)

Zgłoszenia na Centralną Oazę Matkę (28-05-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.