oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Kopia Górka

Okienko - wydarzenie z 11 czerwca 1973 r.

Znak Domowego Kościoła

Nasze strony

Archidiecezja wrocławska

Domowy Kościół w Elblągu

Domowy Kościół w Niemczech

Głosić w porę i nie w porę
Dzień Animatora, 8 czerwca 2014r.

Radosny dzień Pięćdziesiątnicy rozpoczęła Jutrznia w Wieczerniku, której przewodniczył ks. Aleksander Suchocki. Był to jednocześnie czas błogosławienia animatorów.

W homilii ks. Aleksander powiedział, że dwa fragmenty adhortacji Papieża Franciszka Evangelii gaudium można odnieść do animatorów Ruchu (p. 234 i 257). Animator ma być człowiekiem modlitwy i tą modlitwą ożywiać ludzi, do których został posłany.

Drugą ważną wskazówką jest to, że całość przewyższa część. Często można zauważyć przywiązanie do lokalnych tradycji we wspólnotach, ale żeby być wiernym charyzmatowi, trzeba nieustannie wracać do korzeni, do miejsc, w których Ruch się rodził. Ks. Aleksander przypomniał też słowa ks. Danielskiego o tym, że animator ma być człowiekiem przekazu. Razem z Chrystusem dźwiga krzyż za zbawienie innych.

Po modlitwie nad kandydatami, po poświęceniu krzyży, siedemdziesięciu pięciu przedstawicieli różnych diecezji oraz trzech prowincji zakonnych (franciszkanów, kapucynów i michalitów) przyjęło krzyż animatorski z rąk moderatora generalnego Ruchu, ks. Adama Wodarczyka, oraz dyplomy, które wręczała p. Dorota Seweryn.

Niedzielna Eucharystia kończy główną część Centralnej Oazy Matki. W homilii moderator generalny Ruchu przypomniał, że przeżywając zesłanie Ducha Świętego wspomina się jednocześnie swój chrzest i bierzmowanie, modląc się o pogłębienie w sobie darów związanych z tymi sakramentami.

Tegoroczny COM był również okazją do dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II. Moderator generalny podkreślił, że na nowego świętego papieża należy patrzeć jako na człowieka żyjącego w Duchu Świętym, człowieka, który głosił w porę i nie w porę.

Papież nie przejmował się tym, że nie zawsze podobało się to, co mówił. Mówił to, o czym był przekonany, że ma powiedzieć. Uczył, że przy krzyżu trzeba wytrwać do końca. Jego życie jest zachętą do życia w radości Ewangelii.

Ks. Adam Wodarczyk przypomniał również Dziesięć Wielkich Charyzmatów Ruchu, wymienionych w Liście z Boliwii, którymi członkowie Ruchu mają służyć Kościołowi. „Prośmy, byśmy na nowo odważyli się przyjąć charyzmat wyrażony w tych dziesięciu znakach. Dopiero przeżywając go w całości jesteśmy w stanie służyć owocnie”.

Pod koniec Mszy przedstawiciele poszczególnych diecezji odbierali świece oaz wielkich, od których zapalane będą kolejne w czasie Diecezjalnych Oaz Matek.

Zgromadzeni na Eucharystii pomodlili się również modlitwą wstawienniczą nad trzema osobami wyjeżdżającymi na misje.

Magda i Przemek Skibińscy z Archidiecezji Wrocławskiej wyjeżdżają na trzymiesięczny wolontariat do Kenii, a Barbara Buszta do Ekwadoru.

Ostatnim dniem Centralnej Oazy Matki jest poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego, Dzień Moderatora. Kolegium Moderatorów i następnie Eucharystia zakończą COM. Ważnym elementem będzie odnowienie Aktu Oddania Ruchu Niepokalanej, Matce Kościoła.

Filip Kublik

zdjęcia: Adam Kania

Dod. Wiola Szepietowska dnia 9-06-2014 o godz. 0:05

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Patrycja
animatorzy prowincji zakonnych
oprócz wymienionych (franciszkanów, kapucynów i michalitów) jeszcze pallotyni, więc cztery prowincje zakonne ;) (9-06-2014, 11:27)
 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Podsumowanie OŻK 2014 (21-08-2014)

Dzień Światła w Krościenku (22-07-2014)

Dzień Wspólnoty I turnusu OŻK 2014 (14-07-2014)

Zdjęcia i nagrania z tegorocznego COM-u (18-06-2014)

Dzień Moderatora (12-06-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.