oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Oaza rodzin

Oaza Diakonii Wychowawczej

Exodus - Księga Wyjścia

Nasze strony

Archidiecezja poznańska

Diecezja warszawsko-praska

Diecezja łomżyńska

Ingres nowego Prymasa Polski

7 czerwca br. w wigilię święta Zesłania Ducha Świętego odbył się w katedrze gnieźnieńskiej ingres ks. arcybiskupa Wojciecha Polaka. Była to wielka uroczystość z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, transmitowana przez środki masowego przekazu. Informacje polityczne można bez większego trudu znaleźć w internecie, zatem nie będę ich rozwijał i więcej miejsca w tej krótkiej notce poświęcę temu, co dotyczy ducha.

Ogromna rzesza ludzi witająca księdza biskupa świadczy o tym jak wielkie zaufanie i nadzieję ludzie łączą z objęciem funkcji przez nowego Prymasa. W czasach kiedy Kościół szczególnie potrzebuje mocy stanięcia w Prawdzie i głoszenia prawdy, młody Prymas stał się uosobieniem tej szansy, którą Duch Święty nam dzisiaj daje.

Młody biskup starej stolicy z gnieźnieńskiego Wzgórza Lecha zwrócił nam uwagę na to, że wezwanie do służby Jezusowi Chrystusowi, do pójścia za Nim, do naśladowania Go na drodze codziennie oddawanego i darowanego Bogu i ludziom życia, wpisuje się w historię i w teraźniejszość. Stąd czerpie siłę Polska. Stąd czerpie siłę Kościół. (…)

Celem naszego wspólnego wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego, naszego posługiwania, naszego życia i działania w Kościele gnieźnieńskim, naszej wspólnej drogi, ma być w każdej i w każdym z nas realizacja tego misyjnego marzenia o dotarciu z Ewangelią Jezusa Chrystusa do wszystkich. Trzeba nam to sobie dziś zamarzyć. Trzeba wypowiedzieć w tym dniu takie właśnie marzenie. Trzeba dać się porwać, gdy wieje wiatr z Wieczernika. Albowiem tak właśnie rodzi się Kościół.

Tak się zapewne rodzi i rodzić powinien również i nasz Domowy Kościół, którego przedstawicieli nie zabrakło w tak doniosłym dniu. Podczas krótkiego spotkania z księdzem Prymasem po uroczystościach, otrzymaliśmy od niego ingresowe błogosławieństwo.

W święto Zesłania Ducha Świętego proszę, aby Duch Święty wspomagał nas, by to ziarno upadło na żyzną glebę i przyniosło plon obfity.

Jerzy Łacina

Za: www.gniezno.oaza.pl

Dod. Wiola Szepietowska dnia 9-06-2014 o godz. 1:05

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Srebrny jubileusz kapłaństwa ks. Marka Siwki (3-06-2013)

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia (15-01-2012)

Zjazd Gnieźnieński (10-02-2010)

Zbiórka na nowy sprzęt (18-03-2009)

Filie i diecezje (19-10-2008)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.