oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

OAWE Oaza Animatorów Wielkiej Ewangelizacji

Metanoia

Statio - znak świątyni

Nasze strony

Diecezja świdnicka

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji w Katowicach

Franciszkanie prowincji krakowskiej

Kopia Górka w papieskiej „powtórce z geografii”

Kopią Górkę - Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku n. Dunajcem wspomniał 16 czerwca w swoistej "powtórce z geografii" Ojciec Święty na zakończenie Mszy Świętej w Starym Sączu. 650-tysięczne zgromadzenie było świadkiem niezwykłej podróży wraz z Ojcem Świętym, który nakreślił przed oczyma wiernych trasę zapamiętanej przed laty wędrówki.

"Jestem tu, w Starym Sączu, stąd wyruszamy ku Dzwonkówce, Wielkiej Raczy i na Prehybę" - rozpoczął z uśmiechem. "W Dzwonkówce wchodzimy na Wielką Raczę - kontynuował Ojciec Święty. Wracamy na Prehybę i schodzimy albo zjeżdżamy na nartach. Stamtąd do Krościenka. W Krościenku na Kopiej Górce jest Centrum Oazy". Na te słowa niezwykłym entuzjazmem zareagowały tysiące oazowiczów - wymachując żółtymi chustami, wprost piszcząc z radości. "W Krościenku przekraczamy Dunajec, który płynie razem z Popradem w kierunku Sącza Nowego i Starego, i jesteśmy w Sączu z powrotem" - powiedział Papież wśród wiwatów młodzieży i okrzyków "Zostań z nami!", "Kochamy Ciebie!".

Wspomniane przez Jana Pawła II Centrum Oazy mieści się w Krościenku nad Dunajcem na terenie diecezji tarnowskiej. Początki Kopiej Górki sięgają roku 1963, kiedy to ks. Franciszek Blachnicki zakupił od p. Antoniego Kurzei góralski dom na wzniesieniu zwanym przez okoliczną ludność Kopią Górką. Duży jak na ówczesne czasy dom zlokalizowany był przy ul. Kościuszki 28, która obecnie nosi imię ks. Franciszka Blachnickiego. Od 1966 roku Kopia Górka stała się siedzibą ruchu oazowego gdyż właśnie z tego miejsca rozprzestrzeniały się oazy.

Potrzeba rozbudowy domu pojawiła się wraz z rozwojem liczbowym Ruchu, dlatego to w 1973 r pobudowano Namiot Światła - miejsce słuchania Słowa Bożego oraz konferencji i spotkań, który w swojej architektonicznej symbolice przypomina "Nowe Jeruzalem" opisane w Apokalipsie św. Jana. Również w 1973 przy symbolicznym źródle życia stanęła figura Niepokalanej Matki Kościoła - dłuta Wiesława Darocha, przy której kard. Karol Wojtyła zawierzył Ruch Światło-Życie Niepokalanej Matce Kościoła. Natomiast z rokiem 1976 wiąże się powstanie pierwszej w Polsce kaplicy pw. Chrystusa Sługi, której wystrój wyrażającej charyzmat diakonii. Przed I pielgrzymką Ojca Świętego do Ojczyzny na Kopiej Górce zbudowano Wieczernik im. Jana Pawła II - miejsce sprawowania Eucharystii zwłaszcza podczas Dni Wspólnoty, które jest w stanie pomieściś ok. 2000 osób.

W minionym i obecnym roku można było usłyszeć o Centrum Światło-Życie na Kopiej Górce również z racji prowadzonego tam kapitalnego remontu, który swoją ofiarnością wspierało i nadal wspiera wielu oazowiczów i sympatyków Ruchu Światło-Życie, przekazując datki na konto: Fundacja "Światło-Życie" w Katowicach, Ośrodek w Krościenku, Bank Spółdzielczy w Krościenku n. Dunajcem nr rachunku 88170000-1209-2700-52;

Fakt istnienia Centrum Ruchu na Kopiej Górce został doceniony po latach przez władze gminne Krościenka, które 30 maja 1998 przyznały Ruchowi Światło-Życie wyróżnienie od Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem za rozsławienie tego miasta na całym świecie.

Anna Wojtas
Dod. Anna Wojtas dnia 17-09-1999 o godz. 0:00

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

Podsumowanie OŻK 2014 (21-08-2014)

Dzień Światła w Krościenku (22-07-2014)

Dzień Wspólnoty I turnusu OŻK 2014 (14-07-2014)

Zdjęcia i nagrania z tegorocznego COM-u (18-06-2014)

Dzień Moderatora (12-06-2014)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.