oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

KAMUZO - kurs animatorów muzycznych oaz

Diakonia - posługa

ORD - Oaza Rekolekcyjna Diakonii

Nasze strony

Archidiecezja krakowska

Domowy Kościoł w Łowiczu

ks. Wojciech Danielski

Światło-Życie

Nazwa ruchu oazowego pochodzi od formuły Światło-Życie będącej syntezą duchowości Ruchu i najkrócej wyrażającą jego cel i program. Formuła Światło-Życie wyraża najbardziej podstawową zasadę życia chrześcijańskiego: jedność między wiarą i życiem. Najlepiej ukazuje to znak Ruchu składający się ze słów światło, życie w języku greckim splecionych w znak krzyża.

To metoda wychowawcza polegająca na ciągłym poddawaniu życia wymaganiom Bożego światła, które jest zawarte przede wszystkim w słowie Bożym, ale również w nauczaniu Kościoła, dociera do nas także na wiele innych sposobów; to dążenie do ideału człowieka, który stanowi jedność w myśli i zachowaniu.

Dod. Krzysztof Jankowiak dnia 7-11-2003 o godz. 23:19

Komentarze:

1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia. 2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję. 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem. 4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

taki tam
Światło-Życie
Bóg jest światłem i powołuje nas do życia. (21-12-2004, 11:07)
 
Tytuł:
Treść:
Podpis:
Kod:kod
Możesz edytować swój komentarz przez 15 min. po dodaniu.

Zobacz także:

W charyzmacie Światło-Życie (16-10-2013)

Światło-Życie (18-09-2013)

Światło-Życie (19-08-2013)

Wehikuł Ducha Świętego (5-06-2012)

Ideał światło-życie w życiu członków Domowego Kościoła (13-10-2011)

© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.