oaza.pl
Światło-Życie

Strona główna · Rok wiary · O Ruchu: Świadectwa · Kalendaria: Rekolekcje · CDOR · Diakonie · Stowarzyszenie DIAKONIA · Dokumenty i materiały · Wydawnictwo · Czasopisma · Rozmaitości · Przegląd wydarzeń · e-KARTKI · Poczta przez WWW · Powiadomienie o nowościach · Kontakty · Kalendarz

 
Szukanie zaawansowane / Indeksy
Temat pracy rocznej:
13/14: Narodzić się na nowo
Domowy Kościół Krucjata Wyzwolenia Człowieka Ks. Franciszek Blachnicki
Nasz słownik

Oaza Żywego Kościoła

KAMUZO - kurs animatorów muzycznych oaz

Świeca matka

Nasze strony

Diecezja opolska

Diecezja bydgoska

Archidiecezja przemyska

Człowiek okaże się w pełni uczniem Chrystusa wtedy, gdy się przejdzie wszystkie próby słowa Bożego; gdy we wszystkich próbach człowiek pozostaje słowu Bożemu wierny, gdy trwa. Gdy nie da się niczemu oderwać od Winnego Krze¬wu i gdy owoce świadczą - ten Duch Święty, po którym poznajemy. Jakże liczne [są] owoce wiernego trwania Pawła w Chrystusie, jakże jego głoszenie przyniosło ogromne owoce.
Ks. Wojciech Danielski
« Poprzednie | Następne »
© DKS Ruchu Światło-Życie. Redakcja merytoryczna: redakcja@oaza.pl. Redakcja techniczna: webmaster@oaza.pl
Informacja o cookies.
Contact our HP Department if you are desperate to get black listed.